Dawna Rzeźnia Miejska

W związku z rozrastaniem się miasta i rosnącym zapotrzebowaniem na rynku oraz staraniami o zapewnienie odpowiednich warunków weterynaryjnych w końcu XIX wieku zarząd miasta Poznania zadecydował o budowie Rzeźni Miejskiej oraz targowiska zwierzęcego na tzw. Łąkach Dominikańskich, na obrzeżu miasta. Rzeźnia została otwarta 1 marca 1900.

Cytadela

Centralny fort w strukturze poligonalnych umocnień Twierdzy Poznań (położony na Wzgórzu Winiarskim. Był największym fortem artyleryjskim w Europie. Miejsce walk Powstania Wielkopolskiego oraz  ostatni punkt oporu Niemców podczas II wojny: została zdobyta 23 lutego 1945 roku. Na stokach Cytadeli miała miejsce ostatnia w historii Polski publiczna egzekucja. W dniu 21 lipca 1946 roku powieszono tutaj z wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego  niemieckiego zbrodniarza niemieckiego  Artura Greisera.

Fara

Kościół farny utrzymany w stylu barokowym, pełniący zarazem funkcję kolegiackiego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika. Od 29 czerwca 2010 roku, na mocy pełnomocnictw udzielonych przez papieża Benedykta XVI, kościół został podniesiony do tytułu i godności bazyliki mniejszej. Według legend na balkonie pojawia się duch tajemniczej ofiarodawczyni, która dogląda swojego podarunku.

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Uczelnia niepubliczna założona w 1996 roku. Kształci obecnie studentów na 7 kierunkach, w tym 3 na poziomie magisterskim. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa zajęła drugie miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich w Wielkopolsce, utrzymując też swoją pierwszą pozycję wśród humanistycznych szkół wyższych – zgodnie z rankingiem miesięcznika „Perspektyw” i dziennika „Rzeczpospolita” w 2012 roku.

Lodowisko Bogdanka

Pierwsze w historii Poznania sztuczne lodowisko. Nazwa pochodzi od rzeki Bogdanki, przepływającej niedaleko. Położone przy ulicy Ks. Józefa/Północna 9 na Świętym Wojciechu.
Pełnowymiarowy, niezadaszony obiekt został uruchomiony w roku 1967 na zapleczu rzeźni, skąd dostarczany był środek chłodzący. Wykorzystywany był dla celów dydaktycznych i rekreacyjnych. Nie istniały przy nim profesjonalne kluby sportowe, choć funkcjonowały szkółka łyżwiarstwa figurowego i amatorski klub hokejowy.

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka miejska, zbudowana w latach 1822 – 1828 zgodnie z pomysłem i z pieniędzy hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Frontowa elewacja wzorowana jest na paryskim Luwrze. Bibliotekę otwarto 5 maja 1829 roku. Była to pierwsza publiczna książnica na ziemiach zaboru pruskiego.

Muzeum Narodowe

narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę. Przez zawieruchy wojenne przechodziło kilkukrotnie z rąk polskich w niemiecki i na odwrót. Podczas II wojny Światowej, część bezcennych zbiorów została wywieziona w głąb II Rzeszy Niemieckiej.

Mury miejskie

Mury obronne miasta zaczęto budować wkrótce po lokacji Poznania w 1253 r. Do końca XIII wieku istniał już pełen obwód muru długości ok. 1725 m, wysokości ok. 7 m. Po zajęciu miasta przez Prusaków w 1793 r. nakazano rozbiórkę murów. Obiekty, które przetrwały, rozebrano na początku XX w. lub w czasie okupacji hitlerowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko Baszta Katarzynek. W czasie odgruzowywania Poznania po II wojnie światowej natrafiono w podwórzu kamienicy przy ul. 23 Lutego na pozostałości baszty armatniej, które zakonserwowano i wyeksponowano. W 2001 r. rozpoczęto badania archeologiczne które odsłoniły wewnętrzny i zewnętrzny mur miejski na odcinku między basztą armatnią a pozostałościami Bramy Wronieckiej. Po trwających ponad 5 lat pracach, otwarto tam ścieżkę turystyczną. Pozostały też fragmenty muru zewnętrznego wraz z Furtą Zamkową u stóp Zamku Królewskiego.

Stare miasto

Najstarsza dzielnica miasta, rozplanowana według średniowiecznych schematów ze Starym Rynkiem usytuowanym w samym centrum. Od początku XIX wieku granice miasta były niezmienne, a co za tym idzie pokrywały się z obecnymi granicami Starego Miasta. Obecnie znajduje się na jego terenie wiele zabytków i obiektów historycznych, z których słynie miasto Poznań.

Waga miejska

Budynek znajdujący się na poznańskim Starym Rynku. Całość utrzymana jest w stylu neorenesansowym i charakteryzuje ją bardzo wysoki dwuspadowy dach i proste szczyty dzielone lizenami. Wewnątrz od czasów powojennych znajduje się Urząd stanu cywilnego, a odkąd zmieniono operatora i najemcę budynek został przekształcony częściowo w centrum kultury.

Ratusz

Renesansowy budynek znajdujący się w centrum Starego Rynku, słynący z trykających się w samo południe koziołków i odgrywanego hejnału Poznania. Posiada wyjątkową historię oraz krąży wokół niego wiele legend, związanych między innymi ze słynnymi koziołkami.

Odwach

Powstał w XVIII wieku. Początkowo był to drewniany budynek, po czym został zbudowany nowy według projektu warszawskiego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera, utrzymujący styl klasycystyczny. Pierwotnie był wykorzystywany jako siedziba dla straży miejskiej, a później policji, obecnie jednak, po jego odbudowie po wojnie, mieści się w nim Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Zamek

Wzniesiony został przez Przemysła II i mieści się na Wzgórzu Przemysła. Zamek był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, przez co musiał być wielokrotnie rozbudowywany. W 1493 roku został tu złożony królowi Polski hołd lenny przez wielkiego mistrza krzyżackiego Hansa von Tieffen. Budowla odbudowywana jest do dziś, aktualnie trwa renowacja części południowej.